Priskategorier

Följande kategorier leder till priser (av skiftande karaktär).

Längsta total gädda (godkänd gädda är 60 cm, de tre längsta räknas)
1a pris, 50 % av prispotten
2a pris, 30% av prispotten
3e pris, 20 % av prispotten

Några exempel i vinnarpotten! (Svartzonker, Rapala, CWC, Storm, Saint Lures, Dyne lures, JC Fishing)

Längst gädda

Roligast bild

Registrerad godkänd gädda
10 st beteslådor med utvalda beten för minst 300 kr i varje lottas ut till alla som registrerar minst en godkänd gädda på appen

Heders Team
Utlottning av ett exklusiv bete (tre vinnare får ett specialgjort bete Saint Lures)

Bäst bild

Bäst film