Priskategorier

Följande kategorier leder till priser (av skiftande karaktär).

Längsta total gädda (godkänd gädda är 60 cm, de tre längsta räknas)
1a pris, 50 % av prispotten
2a pris, 30% av prispotten
3e pris, 20 % av prispotten

Några exempel i vinnarpotten (UNDER UPPBYGGNAD!)

Längst gädda

Belönas med…

 

Roligast bild
Lottas ut efter en tävling på Betescupens Instagram

 

Registrerad godkänd gädda
10 st beteslådor med utvalda beten för minst 300 kr i varje lottas ut till alla som registrerar minst en godkänd gädda på appen

 

Heders Team
Utlottning av ett exklusiv bete (tre vinnare får ett specialgjort bete från Lovely lures)

skitmört-abalone-768x575

Bäst bild
Lottas ut efter en tävling på Pike Knights Instagram

 

 

 

 

 

 

Advertisements